Misi
MRSM Tun Mustapha berusaha untuk menyediakan pelajar Bumiputera yang berpotensi tinggi dalam bidang sains dan teknologi.


Visi
MRSM Tun Mustapha beriltizam untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan pendidikan terbeza dan terbaik, inovatif dan bertaraf dunia.

 

Matlamat
MRSM ditubuhkan untuk memberi kemudahan pelajaran di peringkat menengah dan pra universiti dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar-pelajar Bumiputera yang mempunyai kebolehan mental yang tinggi dan berminat dalam bidang sains dan teknologi.