Piagam Pelanggan MRSM Tun Mustapha

1. Memberi layanan perkhidmatan kaunter yang berkualiti.

2. Melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dengan cekap dan berkesan.

3. Memberi perkhidmatan yang cekap dan memuaskan dalam aspek pengurusan, asrama, kualiti makanan dan kebajikan pelajar.

4. Melaksanakan langkah-langkah yang perlu dan rapi dalam aspek keselamatan dan kesihatan pelajar.

5. Mematuhi semua polisi prosedur dan proses yang telah ditetapkan oleh MARA.

6. Melahirkan pelajar-pelajar yang soleh bertaraf dunia.